Ücretsiz Müşteri Danışma Hattı 0800 344 14 14
Kep Adresi: bolcahindi@hs01.kep.tr
SIFIR ATIK HABERİ

BOLCA HİNDİ “SIFIR ATIK” BELGESİ ALMAYA HAK KAZANDI

Türkiye’nin en önemli entegre hindi üretim tesislerinden Bolca Hindi, israfın önlenmesi, doğal kaynakların etkin yönetimi ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği uygulamalarla hindi üretim tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Sıfır Atık” belgesini almaya hak kazandı.

Bolca Hindi / Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürlüğü

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi ya da minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını amaçlayan yönetim felsefesi olarak tanımlanan “Sıfır Atık” hareketi doğrultusunda Bolca Hindi tesisleri tüm hazırlıklarını tamamlandı. 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak “Sıfır Atık Belgesi'ni” almaya hak kazandı.

Bu kapsamda çevre ve insan sağlığı ile ilgili yönetmelikler göz önünde tutularak atık yönetim sistemi oluşturuldu. Sisteme uygun olarak, atıklar kaynağında ayrı toplanarak, geçici depolanması, taşınması ve işlenmesi sırasında su, hava, toprak, bitki, hayvan ve insanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemler uygulanmaya başlandı.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklar artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları yaygınlaşmaktadır.

Bolca Hindi de dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalar neticesinde atık yönetimi konusunda gerekli ekipman ve sistem alt yapısını tamamlayıp mevzuatta belirtilen kriterleri sağladığını, atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırıldığını belgelemiş oldu.